Patentavimo Strategijos: valstybių pasirinkimas

Siekiant išradimo apsaugos užsienyje, būtina nurodyti valstybes, į kurias būtų išplėstas Europos patentas arba PCT patentinė paraiška. Nuo taiklaus valstybių pasirinkimo gali priklausyti visa materialinė nauda, kurią sukuria išradimas bei patentavimo proceso kaina [1].

Daugelis pradedančiųjų išradėjų, nežinodami visų patentavimo niuansų ryžtasi patentuoti šalyse, kuriose konkurentai galėtų organizuoti užpatentuotų objektų gamybą. Numatomos tokios šalys kaip Kinija, Taivanis, Korėja ir pan. Esminė tokio pasirinkimo klaida yra tai, kad šalių, kuriose pigi darbo jėga yra daug daugiau nei šalių, kuriose gyvena potencialūs išradimo pirkėjai. Todėl patentuoti trečiosiose šalyse ne visada verta. Svarbiausia ką reikia atsiminti yra tai, kad patentas pasirinktoje valstybėje apsaugo išradimo objektą nuo šių veiksmų: gaminimo, naudojimo, siūlymo parduoti, pardavimo, importavimo ar eksportavimo. Vadovaujantis tokia logika, kartais verta patentuoti tik tose šalyse, kuriose yra potenciali rinka. Dažniausiai tose šalyse yra ir stipresnė teisinė sistema, todėl lengviau spręsti konfliktus, susijusius su patento pažeidimu ir teisių gynimu.


Kitokia situacija yra kai išradimas yra (gali tapti) svarbiu kitų įrenginių komponentu arba aprašo gamybos procesą. Tokiu atveju būtina sužinoti, kuriose šalyse vykdoma šių įrenginių ar prekių gamyba ir ten patentuoti, nes tada tose šalyse įsikūrusios įmonės, kurios gamina įrenginius arba naudojasi panašiais gamybos procesais, kurių komponentas galėtų būti naujasis išradimas, bus priverstos įsigyti licenciją montuoti ir gaminti naująjį komponentą (tai galėtų būti kokia nors jungtis, profilis ir kitokie, dažnai naudojami elementai, gamybos procesai, technologijos). Geras pavyzdys būtų Silicio arba Safyro padėklų raižymas. Toks procesas naudojamas elektronikos ir LED (šviesos diodų) gamybos pramonėse. Šios pramonės beveik be išimčių yra susikoncentravusios penkiose valstybėse: p. Korėja, Japonija, Kinija, Taivanis,  JAV.

Patentavimo išlaidų aspektas

Galvojant apie patentavimo išlaidas, būtina atsiminti, kad nesvarbu, kokiu keliu eitume, bet kurioje valstybėje reikės susirasti patentinį patikėtinį, kuris pasirūpintų išradimo aprašymo (kai kur – tik apibrėžties) vertimu į valstybinę kalbą ir dokumentų padavimu tos valstybės patentų biurui. Pareiškėjai, kuriems priklauso teisė į patentą, gali patys paduoti patentinę paraišką savo šalies patentų biurui, tačiau užsienio valstybėse būtina susirasti tos šalies patentų biuro patvirtintą atstovą – patentinį patikėtinį. Tokių specialistų įkainiai skiriasi priklausomai nuo valstybės, kurioje jis dirba. Tačiau yra kompanijų, kurios veikia tarptautiniu mąstu, naudoja pažangią programinę įrangą, yra suderėję labai geras kainas su vietiniai patentiniais patikėtiniais ir sumoje gali pasiūlyti gerokai žemesnes kainas. Tokių kompanijų paslaugos tampa vis populiaresnės.[1] Yra ir kitų patentinių sutarčių, tačiau PCT sutartį yra pasirašiusios 191 valstybės todėl dažnai net neverta duoti kitokių paraiškų.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *