Kas yra išradimas?

Kad nauja idėja būtų vadinama išradimu, ji turi atitikti tris kriterijus: pramoninio pritaikomumo kriterijų, naujumo ir išradimo lygio kriterijus. Išradimo objektu gali būti įrenginys, medžiaga, būdas arba kažkokio įrenginio, būdo arba medžiagos naujas panaudojimas [1]. Pramoninis pritaikomumas reiškia, kad išradimas gali būti pagaminamas ar panaudojamas pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitose srityse (Lietuvos Respublikos patentų įstatymas, 5 straipsnis). Naujas išradimas yra tik ...
Daugiau

Intelektinė nuosavybė Lietuvoje

Šių dienų ekonomikoje būtina suvokti intelektinės nuosavybės (angl. intellectual property) svarbą, kadangi tokia nuosavybė pati savaime yra verslo sritis ir daugelio verslo vienetų sudedamoji dalis. Prekių ženklai, autorinės teisės, dizainas, patentai, „know how“ - būtini verslo vystymo elementai ir specifinė nuosavybės forma, kurios svarbą tik šiais laikais imama suprasti. Kas būtų „Coca Cola“ be savo firminio apsaugoto ženklo, ką mums reikštų „Ford“ arba „Microsoft“, jei šie ženklai nebūtų sau...
Daugiau

Intelektinė Nuosavybė

Intelektinės nuosavybės terminas apibūdina pramoninės nuosavybės objektus, susijusius su žmogaus protinės veiklos rezultatais. Šie rezultatai dažniausiai yra priskiriami techninės kūrybos, dizaino kūrimo bei prekių ženklų kūrimo sritims; kai kuriais atvejais galima saugoti programinės įrangos funkcijas, jei tik jos yra susijusios su išorinių sistemų veikla arba yra aprašomos per įvesties ir išvesties įrenginius. Dar viena, tačiau ypač retai naudojama apsaugos priemonė - elektronikos topografinių...
Daugiau