Išradimų apsauga. Patentų rūšys.

Siaurąja prasme patentas suvokiamas kaip terminuoto monopolio suteikimas patento savininkui mainais už viešą išradimo atskleidimą. Iš tiesų, išradimo patentas neįpareigoja jo savininko to išradimo naudoti, o tik suteikia jam teisę uždrausti tretiesiems asmenims naudoti patento objektą gamybiniams ir komerciniams tikslams. Egzistuoja keletas būdų užpatentuoti išradimą. Jeigu valstybėje yra veikianti teisinė autonominė sistema, galima mėginti paprasčiausiai gauti patentą toje valstybėje, pateik...
Daugiau