Legalus Reketas arba Patentų Troliai

Šalia kelio inovacijų Trolis šypsosi ir sėdi, Ir didžiausių korporacijų Jis kankinti nesigėdi. Punktai patentų kaip ginklas Pažeidėjams draudžia eismą, O pakliuvusius į pinkles Pažeidėjus temps į teismą. Bergždžia priešintis ir tau, Trolis juk stiprus ir piktas. Punktais užsimojęs jau, Kad skolingas jam neliktum. Korporacijos, į kovą! Tą, kuris pašalins Trolį, Riteriu paskirs valdovė, Bus jis mums visiems kaip brolis. Alexander Poltorak (vertė Evaldas Pabrėža) Geresnės įžangos į temą turbūt...
Daugiau

Komercializavimas

Technologijų ir techinių sprendimų komercializavimą galima suskirstyt į dvi dalis: Produktų ir paslaugų pardavimas Patentų komercializavimas Pirmoji - prekių ir paslaugų pardavimas - dažnai suvokiamas kaip būtinas ir esminis technologinių kompanijų pajamų šaltinis. Dažnai juo apsiribojama ir jam skiriami didžiausi kompanijos resursai. Tai gana tradicinis požiūris ir, pavyzdžiui, Lietuvoje kitaip manančių atsirastų ne taip ir daug. Pabandysime parodyti ir argumentuoti, kad apčiuopiamų ob...
Daugiau

Ar Galiu Naudoti Savo Išradimą?

Išradimų pasaulyje, išradėjams dažnai kyla klausimas: Mano sprendimas yra naujas, tačiau radau ankstesnių patentų, kurie bendrai aprašo tą technikos sritį, kur yra ir manasis išradimas. Ar galiu išvengti ankstesnių patentų ir gaminti produktus pagal savo technologiją? Ir ar galiu patentuoti? Trumpas atsakymas yra toks, kad išradimo patentas nesuteikia teisės gaminti produkto, kadangi tas produktas gali pažeisti (kirstis) kitiems asmenims priklausančias patentines teises. (more…)
Daugiau

Išradimų Patentų Komercinimas

Absoliuti dauguma išradėjų, kurie ryžtasi patentuoti išradimus, tikisi, kad jiems pavyks juos komerciškai panaudoti. Tas panaudojimo būdas gali būti įvairus, tačiau dažniausiai tikimasi išradimo patentą parduoti, jį licencijuoti, parduoti kartu su įmone arba pasiekti kryžminio licencijavimo situaciją, į kurią būtų įtrauktas rinkoje įsitvirtinęs konkurentas. Patento pardavimas Patento pardavimas - atrodo paprasta procedūra: radai pirkėją, suderėjai kainą ir padėjai parašus ant pardavimo sut...
Daugiau