Patentinis Patikėtinis

komercializavimas
Patentiniai patikėtiniai yra intelektinės nuosavybės srities profesionalai, kurie už atlygį padeda pareiškėjams apsaugoti tai, kas sukurta ir kas gali būti priskiriama intelektinei nuosavybei. Bet kaip išsirinkti jūsų išradimui tinkamiausią patentinį patikėtinį, kuo jie skiriasi tarpusavyje ir kuo pasižymi teikiamos paslaugos? Patentinis patikėtinis yra prestižinė specialybė, iš dalies prilyginama advokatui. Skirtumas toks, kad patentinio patikėtinio veikla apsiriboja intelektinės nuosavybės ...
Daugiau

Išradimų apsauga. Patentų rūšys.

Siaurąja prasme patentas suvokiamas kaip terminuoto monopolio suteikimas patento savininkui mainais už viešą išradimo atskleidimą. Iš tiesų, išradimo patentas neįpareigoja jo savininko to išradimo naudoti, o tik suteikia jam teisę uždrausti tretiesiems asmenims naudoti patento objektą gamybiniams ir komerciniams tikslams. Egzistuoja keletas būdų užpatentuoti išradimą. Jeigu valstybėje yra veikianti teisinė autonominė sistema, galima mėginti paprasčiausiai gauti patentą toje valstybėje, pateik...
Daugiau