Patentinis Patikėtinis

komercializavimas
Patentiniai patikėtiniai yra intelektinės nuosavybės srities profesionalai, kurie už atlygį padeda pareiškėjams apsaugoti tai, kas sukurta ir kas gali būti priskiriama intelektinei nuosavybei. Bet kaip išsirinkti jūsų išradimui tinkamiausią patentinį patikėtinį, kuo jie skiriasi tarpusavyje ir kuo pasižymi teikiamos paslaugos? Patentinis patikėtinis yra prestižinė specialybė, iš dalies prilyginama advokatui. Skirtumas toks, kad patentinio patikėtinio veikla apsiriboja intelektinės nuosavybės ...
Daugiau

Legalus Reketas arba Patentų Troliai

Šalia kelio inovacijų Trolis šypsosi ir sėdi, Ir didžiausių korporacijų Jis kankinti nesigėdi. Punktai patentų kaip ginklas Pažeidėjams draudžia eismą, O pakliuvusius į pinkles Pažeidėjus temps į teismą. Bergždžia priešintis ir tau, Trolis juk stiprus ir piktas. Punktais užsimojęs jau, Kad skolingas jam neliktum. Korporacijos, į kovą! Tą, kuris pašalins Trolį, Riteriu paskirs valdovė, Bus jis mums visiems kaip brolis. Alexander Poltorak (vertė Evaldas Pabrėža) Geresnės įžangos į temą turbūt...
Daugiau

Komercializavimas

Technologijų ir techinių sprendimų komercializavimą galima suskirstyt į dvi dalis: Produktų ir paslaugų pardavimas Patentų komercializavimas Pirmoji - prekių ir paslaugų pardavimas - dažnai suvokiamas kaip būtinas ir esminis technologinių kompanijų pajamų šaltinis. Dažnai juo apsiribojama ir jam skiriami didžiausi kompanijos resursai. Tai gana tradicinis požiūris ir, pavyzdžiui, Lietuvoje kitaip manančių atsirastų ne taip ir daug. Pabandysime parodyti ir argumentuoti, kad apčiuopiamų ob...
Daugiau

Išradimų Patentų Kaina

Yra du dalykai, kas labiausiai gąsdina išradėjus - didelės patentavimo procedūrų kainos ir sudėtingas teisių gynimas. Taigi, šiame rašinyje nagrinėsime patentų kainas, patikėtinių įkainius, alternatyvas patikėtinių paslaugoms, valstybines rinkliavas ir valstybės paramą išradimų patentavimui. Kas sudaro patento kainą? Pagrindinės išradimo patento kainos komponentės yra šios: Preliminari ankstesnių patentų paieška Išradimo aprašymo ir brėžinių parengimas Prioritetinės patento paraiškos p...
Daugiau