Ką rizikos kapitalui reiškia intelektinė nuosavybė?

Kompanijos vertę iš esmės sudaro rinkos dalis, žmogiškieji ištekliai, materialusis kapitalas ir intelektinis kapitalas.  Jei pirmieji trys objektai yra daugiau mažiau visiem suprantami, tai ketvirtasis  - kaip balta varna - buhalteriai nežino, kaip jį apskaityti, vadovai nežino, kaip jį valdyti, o darbuotojai dažniausiai nejaučia skirtumo tarp asmeninio ir tarnybinio žinojimo o iš šono atėjusiam investuotojui neaišku, kaip tą intelektinį kapitalą įvertinti. Taip yra ne tik Lietuvoje - intelektin...
Daugiau

Kokie patentuoti išradimai yra sėkmingi?

Turbūt daug kam teko girdėti, kad tik maža dalis užpatentuotų išradimų yra komerciškai sėkmingi. Vienais duomenimis, save atperka 10%, kitais - žymią grąžą sukuria tik 5% patentų. Žinoma, dažniausiai galvoje turimas tiesioginis atsipirkimas honorarų ar didesnės parduodamų produktų kainos, galimos dėl turimo monopolio, pavidalu. Kitus atsipirkimo ar gaunamos naudos faktorius įvertinti daug sunkiau. Didėjanti kompanijos vertė, patentų portfelio apimtis ar sumažėjusios marketingo išlaidos taip pat ...
Daugiau

Tai Coca Cola patentuota ar ne?

Vienas iš labiausiai nuvalkiotų pavyzdžių ir mitais tapusių pasvarstymų apie intelektinę nuosavybę yra susijęs su gėrimo Coca Cola receptu. Kai pradedantys išradėjai manęs klausia pateikti išradimų pavyzdžių, arba nori suprasti patento galiojimo terminus, tai dažnai priduria "o pavyzdžiui Coca Cola - patentuota ar ne?" (more…)
Daugiau

Patentų Fronte Šis Tas Naujo

Europos Patentas ateina! Prieš dvi savaites buvo pašalintos pagrindinės kliūtys dėl vieningo Europos patento atsiradimo. Bus galima laukti paprastesnių procedūrų, mažesnių kaštų ir patogesnio palaikymo. Ar ne per daug gražu, kad būtų tiesa? Morališkai byrančioje ir ekonomiškai silpstančioje Europoje bendrą dvasią ir ryžtą palaikyti stengiamasi tokiomis iniciatyvomis, kurios dar labiau integruotų ir sujungtų valstybes, kad žmonių sąmonėje Europa atrodytų kiek įmanoma vientisesnė. Gal neatsitik...
Daugiau

Intelektinė nuosavybė Lietuvoje

Šių dienų ekonomikoje būtina suvokti intelektinės nuosavybės (angl. intellectual property) svarbą, kadangi tokia nuosavybė pati savaime yra verslo sritis ir daugelio verslo vienetų sudedamoji dalis. Prekių ženklai, autorinės teisės, dizainas, patentai, „know how“ - būtini verslo vystymo elementai ir specifinė nuosavybės forma, kurios svarbą tik šiais laikais imama suprasti. Kas būtų „Coca Cola“ be savo firminio apsaugoto ženklo, ką mums reikštų „Ford“ arba „Microsoft“, jei šie ženklai nebūtų sau...
Daugiau

Intelektinė Nuosavybė

Intelektinės nuosavybės terminas apibūdina pramoninės nuosavybės objektus, susijusius su žmogaus protinės veiklos rezultatais. Šie rezultatai dažniausiai yra priskiriami techninės kūrybos, dizaino kūrimo bei prekių ženklų kūrimo sritims; kai kuriais atvejais galima saugoti programinės įrangos funkcijas, jei tik jos yra susijusios su išorinių sistemų veikla arba yra aprašomos per įvesties ir išvesties įrenginius. Dar viena, tačiau ypač retai naudojama apsaugos priemonė - elektronikos topografinių...
Daugiau