Referatas

Referate pateikiama aiški santrauka to, kas yra išradimo aprašyme, išradimo apibrėžtyje ir brėžiniuose. Taip pat referate nurodoma technikos sritis, kuriai priskiriamas išradimas ir pats referatas sudaromas taip, kad būtų galima suprasti techninę problemą, tos problemos sprendimo išradimu esmę ir išradimo panaudojimo pagrindinį variantą (pagrindinius variantus). Referatas dažniausiai būna pagrindinė, o kartais ir vienintelė tarptautinėje patentų duomenų bazėje skelbiama informacija apie išradimą, todėl ji turi būti aiški, tiksliai nusakyti išradimo idėją, o teksto apimtis negali viršyti 150 žodžių. Referate neturi būti nuorodų į išradimo vertę, pagyrimų bei jo komercinio panaudojimo nuorodų.

Labai svarbu pasirūpinti, kad kartu su patentinės paraiško pateikimu, patentų biurui būtų pateiktas ir referato vertimas į anglų kalbą. Tik taip jūsų išradimą galės surasti patentų duomenų bazes naršantys asmenys. Jei vertimo nepateikia pareiškėjas, jį parengia patentų biuro ekspertai. Tačiau kaip rodo praktika, patentų biuro darbuotojų atliktas vertimas ne visada yra kokybiškas ir naudojami terminai ne visada atitinka labiausiai toje technikos srityje paplitusius terminus.

Pagal JAV vyraujančias referato rašymo tradicijas ir taisykles, referatą reikia išskirti į dvi dalis – problema (angl. PROBLEM) ir sprendimas (angl. SOLUTION). Pagal Europietiškas išradimo aprašymo tradicijas, problemos įvardinti nebūtina, svariausia tinkamai glaustai apibūdinti išradimo esmę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *