Patento Prioritetas

Išradimo patentavimo prioriteto data yra skaičiuojama nuo patentinės paraiškos padavimo patentų biurui dienos. Ši data svarbi tuo, kad nuo jos pradedami skaičiuoti visi su patentu susiję terminai – patento išdavimo terminas, metinių mokesčių mokėjimo terminai, patento galiojimo pabaigos terminas ir t.t. Taip pat ši data yra pagrindinis ir absoliutus argumentas sprendžiant ginčus dėl panašių patentų ir jų savininkų interesų susikirtimo [1].

Norint gauti prioriteto datą labai pravartu kuo skubiau gauti nacionalinį patentą savo valstybėje (pasiruošimas tarptautinėms paraiškoms dažniausiai trunka ilgiau), kadangi susidūrus dviejų labai panašių patentų savininkų interesams, paliekamas tik tas patentas, kurio prioriteto data ankstesnė, kitas patentas pripažįstamas negaliojančiu.

Taip pat nacionalinė prioritetinė paraiška turi keletą labai svarbių pranašumų:

  • greitai paruošiama
  • lengvai, pigiai ir santykinai greitai gaunamas patentas
  • per 1 metus nuo šios paraiškos galima paduoti patentines paraiškas kitose šalyse arba paduoti konvencines paraiškas, tokias kaip Europos patento paraišką ar PCT paraišką.

[1] Kitokia tvarka galioja Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur teisės į išradimą prioritetas skaičiuojamas nuo išradimo padarymo (maks. 1 metus iki paraiškos padavimo).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *