Paieška Pagal Raktinius Žodžius

Anksčiau minėjome, kad Espacenet‘o patentų duomenų bazė yra išsamiausias ir laisvai prieinamas šaltinis patentinei informacijai apie išradimus rasti. Naudotis paieška nesudėtinga, tačiau sėkmė ir rezultatyvumas priklauso nuo pasirinktų raktažodžių bei naudojamų paieškos technikų.

Tipiniu atveju, pasirenkame „praplėstą paiešką“, atsidariusiame paieškos lange daugiausia naudosimės laukeliu „Referato arba pavadinimo raktiniai žodžiai:”, kur įvesime angliškus raktinius žodžius, tikėdamiesi, kad paieškos sistema juos ras patentų pavadinimuose arba referatuose (trumpuose aprašymuose). Jei rezultatų yra labai daug, galima ieškoti tik pagal pavadinimą arba susiaurinti paiešką įvedant papildomų paieškos žodžių.

Ieškodami išradimų patentų spalvotam LED vaizduokliui ir jo kontaktų tinkleliui, pasirinkome tokius paieškos raktinius žodžius: „color led“, „led display“, “four color led display” ir pan. Panašius patentus atrinkome pagal tokį kriterijų: aprašomas spalvotas vaizduoklis, turintis daugiau nei keturių skirtingų bangos ilgių šviesą spinduliuojančius šviesos diodus, taip pat gali būti sprendžiama kontaktų skaičiaus problema.

Atliekant paiešką reikėtų naudoti ir loginius sintaksės simbolius, tokius kaip ‘*’ arba ‘?’ taip pat loginius skirtukus “AND” ir “OR”. Logines grupes galima atskirti skliaustais. Taigi, mūsų atveju, buvo galima paiešką atlikti naudojant trumpas frazes arba ilgesnes kombinacijas, atskirtas loginiais skirtukais.

1 pvz.: 

‘led display*’

‘contact* led display*’

kur žvaigždutė reiškia, kad galimi vienas arba daugiau arba nei vieno simbolio. Kitaip tariant, paieškos terminas “contact*” pateiks rezultatus tiek žodžiui, “contact”, tiek ir jo daugiskaitai “contacts” ar net išvestiniams žodžiams, tokiems kaip “contacting”. Panašiu būdu naudojamas klaustukas reiškia, kad vietoj klaustuko gali būti vienas bet koks simbolis.

2 pvz.:

‘(led* OR light emitting diode*) AND (contact* OR grid* OR wire*)’. Tokia paieškos užklausa reikštų, kad bus ieškoma žodžių ‘led’ arba ‘light emitting diode’ kombinacijoje su vienu ar daugiau iš žodžių ‘contact’ arba ‘grid’, arba ‘wire’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *