Medžioti Investuotojų

Kaip galėjote suprasti iš paskutinio rašinio, kelionė į JAV praėjo labai sklandžiai. Iš to, ko nepaminėjome, reikėtų dar įvardinti, kad Integrated Optics šeimininkai JAV sutiko žmogų, kuris savo patirtimi galėtų būti nepaprastai naudingas kompanijos plėtrai JAV ir renkantis, kokius produktus gaminti ateityje. Šio žmogaus vardas yra James Keszenheimer ir jo biografijoje randame darbą vienoje žymiausių pasaulyje – “MIT Lincoln Labs” laboratorijų, bent dviejų naujo tipo lazerių išradimą, trijų startuolių sukūrimą ir sėkmingą pardavimą strateginiams investuotojams. 

James’as yra gerai žinomas žmogus JAV lazerių industrijoje, tad jo dalyvavimas Integrated Optics kompanijoje suteiktų patikimumo. Tačiau paklausus jo, ar jis norėtų ne tik konsultuoti, bet ir prisijungti prie mūsų komandos, jis atsakė “žinoma, man patinka jūsų idėjos ir kryptis”. James’as netgi nurodė, kur galėtų laukti didžiulis proveržis taikant Integrated Optics užpatentuotas technologijas. Nuteikė maloniai Žinoma, norint pritraukti James’ą, reikėtų perleisti jam dalį kompanijos akcijų arba mokėti nemenką atlyginimą. Jis pats savo darbą trečdaliu etato vertintų apie 10 tūkst. JAV dolerių per mėnesį. Ir tai yra bauginanti suma ne tik bet kuriai Lietuvos įmonei, bet ir investuotojui. Bet tai yra kaina už geresnius šansus patekti į gana uždarą rinką, kurioje sudaromi tikrai dideli sandoriai.

Gardus kąsnelis investuotojams

Iš vizito JAV Integrated Optics savininkai suprato – jų lazeriai ne tik stebina savo dydžiu ir sumaniais sprendimais, bet gali būti pritaikomi gana plačiose srityse: dermatologijoje, onkologijoje, oro uostų saugumo technikoje, preciziniame medžiagų apdirbime ir daugelyje kitų dar tik besiplečiančių taikymų. Dalis tų taikymų ir rinkų plečiasi sunkiai, nes nėra pasiūlos pakankamai pigiems lazeriniams šaltiniams. Taigi, tai dar kartą patvirtino, kad kompanijos pasirinkta kainos lyderio strategija turėtų duoti gerų vaisių dėl besiplečiančių taikymų.

Su dviem sutiktomis kompanijomis yra derinami ketinimų protokolai, kurie įformins pradinį bendradarbiavimą ir tai, kad kompanijos bus pasiruošusios Integrated Optics lazerių pagrindu kurti prietaisus ir pasiūlyti juos didelėms medicininių lazerių kompanijoms ar saugumo technikos gamintojams.

Atrodo, visos spragos jau užpildytos: kompanija turi lazerių prototipus, stiprių vidinių kompetencijų, beveik sukomplektuotą laboratoriją, patyrusius žmones, norinčius prisijungti ir kartu vystyti perspektyvius sprendimus ir dvi kompanijas JAV, norinčias kurti produktus kartu. Betrūksta tik investuotojo. Pagal atnaujintą verslo planą, gamybos įrengimas, produktų tobulinimas ir pardavimų skatinimas kompanijai per du metus kainuos apie 1,8 mln. Lt. Pagal šį planą, būtų pasamdyti dar 4 žmonės, nupirktas arba sukonstruotas šioks toks staklynas ir gerokai pasistūmėta su dviejų esamų ir vieno naujo produktų kūrimu.

Nors suma atrodo pakankamai didelė, tačiau investuotojo būtų prašoma investuoti tik apie pusę šios sumos, kadangi likusias lėšas yra tikimasi gauti laimėjus Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus, tokius kaip Intelektas LT ir Intelektas LT+.

Prasideda susitikimai su investuotojais

Sutapimas ar ne, bet dar vasarą, prieš įsteigdami kompaniją, būsimieji akcininkai susitiko su keletu investuotojų ir kalbėdami apie reikiamas investicijas, prognozavo, kad investicijų prireiks panašiai 2013 m. vasario-kovo mėnesiais. Toks geras planavimas dar nepakenkė nei vienam verslininkui! Ir dar viskas taip gerai susidėjo į vieną krepšelį – kontaktai JAV, tuoj prasidėsiantys EU projektai ir produktų kūrimas.

Bet džiaugtis dar anksti – laukia sunkus pristatymų, susitikimų ir derybų mėnuo ar net keli mėnesiai. Keliamas tikslas būtų iki vasaros pradžios jau būti pasirašius investicijų sutartį ir birželio mėnesį pradėti darbus jau su naujais pajėgumais.

Planas B

Nors investuotojo paieška ir yra vienas didžiausių šio periodo prioritetų, visada yra ir planas B. Jei derybos užsitęs arba jei investuotojai siūlys labai nepalankias sąlygas, kompanijos inžinieriai yra pasiryžę eiti gerokai lėtesniu, tačiau pakankamai saugiu keliu. Jie kurs ir gamins lazerių valdymo elektroniką ir ją parduodami pamažu įsirenginės gamybos liniją lazeriams. Taip pat yra nemaža galimybė, kad kažkuri iš jau pažįstamų kompanijų pasiūlys kokį didesnės apimties projektą, kuris iškart trūkteltų kompaniją į priekį.

Visgi šiuo metu daugiausia vilčių dedama į naujai Lietuvoje suformuotus rizikos kapitalo fondus, kurie turi pakankamai daug finansinių resursų, kuriais pagreitintų kompanijos vystymąsi bent kelis kartus. Tad šio orientyro ir laikomasi. Prezentacijos jau parengtos ir ištobulintos, o verslo planas jau pakankamai brandus, kad kompanijos įkūrėjai neabejodami galėtų perteikti viziją būsimam finansiniam partneriui. Nors paminėjome rizikos kapitalo fondus, tačiau investuotoju gali tapti praktiškai bet kas, kieno požiūris sutaps su kompanijos steigėjų požiūriu ir idealu, jei investuotojas galės prisidėti prie kompanijos vystymo ir savo patirtimi.

Derybos vyks slaptai

Deja, kol vyks derybos, savo straipsniuose negalėsime pranešti daug detalių, kadangi tokios derybos visada yra konfidencialios. Vadinasi, mūsų skaitytojai galės sužinoti daugiau detalių tik tada, kai investicijos jau bus atliktos ir tik tokia apimtimi, kiek tam neprieštaraus investuotojas. Šiek tiek neramu, kad už keleto mėnesių kiekvieną svarbesnį veiksmą, kiekvieną publikaciją reikės derinti ir su investuotojo atstovais. Didžiausias minusas yra tai, kad sprendimų priėmimo laikas pailgės dešimtis ar net šimtus kartų. Deja, jei norime greitos plėtros, kito kelio gali ir nebūti. Neabejotina, kad su investuotojais gauta patirtis pakeis daug dalykų ir šiek tiek pakeis požiūrį į verslą, tačiau jaučiame, kad esame tam pasiruošę ir geresnio laiko gali ir nebūti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *