Legalus Reketas arba Patentų Troliai

Šalia kelio inovacijų
Trolis šypsosi ir sėdi,
Ir didžiausių korporacijų
Jis kankinti nesigėdi.

Punktai patentų kaip ginklas
Pažeidėjams draudžia eismą,
O pakliuvusius į pinkles
Pažeidėjus temps į teismą.

Bergždžia priešintis ir tau,
Trolis juk stiprus ir piktas.
Punktais užsimojęs jau,
Kad skolingas jam neliktum.

Korporacijos, į kovą!
Tą, kuris pašalins Trolį,
Riteriu paskirs valdovė,
Bus jis mums visiems kaip brolis.

Alexander Poltorak (vertė Evaldas Pabrėža)

Geresnės įžangos į temą turbūt ir nesugalvosi. Šiame trumpame eilėraštuke pasakyta beveik viskas apie šių dienų didžiųjų korporacijų siaubą – patentų trolius. Visgi, norint geriau suprasti šį veiklos metodą, gali reikėti kelių komentarų.

Trolis pasakose ir gyvenime

Norvegų liaudies pasakoje apie tris ožiukus minimas ir trolis. Jis nuolat sėdi po tiltu ir suvalgo visus, kas per tą tiltą eina. Kartą per tiltą ėjo mažiausias ožiukas. Trolis kaipmat jį puolė ir kėsinosi suvalgyti, tačiau mažylis įkalbėjo trolį palaukti, kol per tiltą eis jo vyresnis brolis, kuris turi daugiau mėsos. Vidurinysis ožiukas išsisuko lygiai taip pat. O kai per tiltą ėjo vyriausias ožiukas, jie buvo toks didelis ir galingas, kad kaipmat sviedė trolį į upelį. Šis nuplaukė pasroviui ir niekad negrįžo.
Ši pasaka – puiki paralelė, pagal kurią galima atpasakoti ir situaciją šiandienos patentų pasaulyje. Patentas suteikia išskirtines teises drausti kitiems gaminti, parduoti, naudoti ar bet kaip kitaip gauti komercinės naudos iš patentuoto išradimo. Ši teisė yra suteikiama mainais už du veiksmus, kuriuos turi atlikti išradėjas. Pirma – jis turi atskleisti išradimo esmę viešai (per patentines publikacijas) ir antra – išradėjas turi sumokėti patento išdavimo ir metinio palaikymo mokesčius. Savo ruožtu, valstybė, kurioje patentuojamas išradimas, suteikia išradėjui galingą teisinį instrumentą – patentą, kuriuo išradėjas gali užsitikrinti ribotos trukmės (paprastai 20 metų) monopolį.
Dažnai nutinka taip, kad užpatentavęs išradimą, išradėjas pats negamina saugomų produktų, kitaip tariant, pats to išradimo neįgyvendina. Nepaisant to, patentas galioja ir savininkas turi visas teises drausti kitoms kompanijoms išradimą naudoti. Plačiąja prasme, patentų troliais gali būti vadinami visi tie, kurie patys išradimo neįgyvendina, tačiau aktyviai naudojasi šia draudimo teise, reikalaudami komisinių iš visų, kas tik ima išradimu naudotis.

Įprastas legalaus reketo scenarijus

Taigi, patentų trolis, turėdamas kišenėje vieną arba kelis patentus, visais būdais stengiasi, kad išradimu susidomėtų ir imtų juo naudotis rinkoje veikiančios kompanijos.  Jei taip nutinka, ir patentuotos technologijos produktai atsiduria kompanijos asortimente, vadinasi, kompanija į tai investavo ir jokiu būdu nenorės paleisti visko vėjais. Tokios kompanijos dažniausiai tampa patentų trolių grobiu.
Dar viena labai svarbi aplinkybė yra tai, kad teismą pasiekę patentiniai ginčai yra labai brangūs abiems pusėms. Prieš penkerius metus tokio bylinėjimosi vidurkis JAV buvo per 1 mln. JAV dolerių kiekvienai pusei. Mažoms kompanijoms – tai nepakeliami kaštai, didiesiems – neplanuotos išlaidos ir daug prarasto laiko. Tad štai ką tokiu atveju daro patentų trolis: jis siūlo kompanijoms pirkti licenciją, kurios bendra komisinių suma siektų pusę arba du trečdalius visų bylinėjimosi kaštų. Kad ir kaip skaičiuosi, kompanijoms tai pasirodo pigesnė alternatyva nei bylinėjimasis ir jos dažnai sutinka. Tik didžiosios korporacijos ir tik esant silpno patento tikimybei, ryžtasi bylinėtis ir siekti patento panaikinimo.

Troliai su stipriais ir silpnais patentais

Iš to, kas pasakyta, galima suprasti, kad ne visi troliai yra vienodi ir situacijos dažnai nevienareikšmiškos.  Troliais gali būti tiek sąžiningi išradėjai ir technologijų kompanijos, tiek ir spekuliantai, kurie superka silpnus patentus būtent teisinio reketo tikslais. Nors ir galima vienus vadinti “geraisiais” arba “sąžiningaisiais” patentų troliais, o kitus – “maitėdomis”, “piratais” ar “teroristais”, didžiosioms korporacijoms nė vienas iš jų nėra mielas. “Piratas”, nors ir turėdamas silpną patentą, iškaulys tebūnie 0,7 mln. JAV dolerių, o štai “gerasis” trolis paprašys procento nuo visų parduotų produktų, kas, priklausomai nuo prekybos apimčių, gali virsti ir dešimtimis milijonų.

Maža komanda – dideli pelnai

Užpatentavę technologiją, mažieji išradėjai turi rinktis – išradimą įgyvendinti pačiam ar rinktis patento licencijavimo kelią. Vien tik licencijavimo strategija išradėjui kaipmat prilipina trolio etiketę, tad, vykdant šią veiklą, svarbiausia bus specialistų komanda, kuri sutiks siekti tų pačių tikslų ir prisiimti tas pačias rizikas. Tokia komanda neišsivers be gero analitiko, derybininko ir teisininko. Analitiko rolė labiausiai tinka pačiam išradėjui – kas geriau įvertins ar intelektinės nuosavybės teisės pažeidžiamos, jei ne pats technologijos kūrėjas. Aptikus pažeidimą veiksmų imasi derybininkas – jo misija – iškelti dienos švieson pažeidimo faktą ir vesti derybas, kurių objektas – patentuotos technologijos licencija teises pažeidžiančioms kompanijoms. Teisininko pagalbos reikės bet kuriuo atveju, kaip bepakryptų derybų procesas. Jei kompanijos sutinka pirkti licencijas, teisininkui tenka parengti sutartis; jei kompanijos atsisako – rengiama pretenzija ir vėliau – ieškinys.
Neretai tokios mažos, tačiau gerai sukomplektuotos specialistų komandos pasiekia stulbinamų rezultatų. Šis veiklos modelis patrauklus tuo, kad didėjant licencinių sutarčių portfeliui, didėja ir reguliariai gaunamų pajamų srautas. Kažkiek panašu į telekomunikacijų kompanijų taikomus abonementinius mokesčius, tik mastelis visai kitas. Taigi, rezultate, sėkmingos ir darbščios komandos giriasi 90% ir didesniu pelningumu, o investuotojai rikiuojasi į eilę, norėdami patikėti savo pinigus. Tokio verslo plėtrai ribų nėra – kol tik galima supirkti perspektyvių patentų iš pavienių išradėjų arba kartu su jais čiupti korporacijas už pakarpos, patentų troliai klestės, keldami galvos skausmą ir nemigos naktis vykdantiesiems direktoriams.

Daug diskutuojama, ar patentų sistema teisinga, kokią žalą ji daro inovacijoms ir technologijų plėtrai. Tačiau kol yra galimybė mažiesiems apginti save ir gauti atlygį už kūrybingumą ir įžvalgas, ši sistema yra geresnė nei jokios. Ne tik patentų trolių kontekste, bet ir apskritai patentų pasaulyje, mažieji nukenčia rečiau ir yra mažiau pažeidžiami nei didieji, tad sistema veikia kaip verslo homogenizatorius.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *