Labai paprastai apie dizainą

Dizainas – tai menas ir mokslas. Jis formuoja mūsų namų ir darbo aplinką, ir jį galime rasti visur aplink save. ES teisėje dizainas apibrėžiamas kaip “viso gaminio ar jo dalies vaizdas, susidarantis dėl paties gaminio arba jo ornamentikos, specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros arba medžiagų savybių.” (ES Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 2001 m. gruodžio 12 d. dėl Bendrijos dizaino, 3 straipsnis).

Dizainas yra labai svarbi įmonės sėkmės sąlyga. Tai yra nematerialus įmonės turtas, kurį galima parduoti arba naudoti kaip garantiją. Neužmiršk, kad registruotas dizainas ne tik suteikia teisę drausti konkurentams gaminti, parduoti, kitaip platinti Tavo dizainą, bet ir galimybę dizaino teises perleisti, parduoti, licencijuoti ir taip didinti įmonės kapitalą.

Kas gali būti saugoma kaip registruotas dizainas?

Dizaino apsauga gali būti taikoma beveik visiems pramoniniu būdu arba rankomis pagamintiems daiktams. Taigi tokiu atveju dizainu gali būti apsaugomas produktas, pavyzdžiui baldai, automobiliai, interjero detalės arba daiktų sudėtinės dalys, automobilių veidrodėliai, lempos, ratai ar kt. Tačiau apsauga produkto dalims taikoma tik tuomet, jeigu šios dalys matomos įprastai naudojant produktą (tai yra, jos nėra vidinės ar paslėptos). Gaminio pakuotė taip pat gali būti saugoma registruotu dizainu, pavyzdžiui šokolado pakuotės. Grafiniai simboliai, audinių raštai, kompiuterinės ikonos ar logotipai lygiai taip pat gali įgyti teisinę dizaino apsaugą.

Kaip dizainas negali būti saugomos ir registruojamos kompiuterinės programos. Taip pat dizainas nesaugo konkrečios medžiagos iš kurios pagamintas produktas (medžio, stiklo, metalo ar kt.). Pabrėžtina, kad yra saugoma tik produkto, kuriam tas dizainas taikomas, išvaizda, net jei konkrečios medžiagos, pavyzdžiui, mediena, ir turi įtakos produkto išvaizdai. Suteikiama išimtinė teisė į dizainą, nėra lygi išimtinei teisei gaminti konkretų produktą iš tam tikros medžiagos.

Dizainas nesaugo ir techninės produkto funkcijos (techninis veikimas gali būti saugomas patentu). Ši intelektinė nuosavybė suteikia išimtinę teisę tik į gaminio išorinį vaizdą, jo pateikimą, tai, kas yra sukurta pramoniniu būdu arba rankomis, bet ne daikto veikimą.

Idėjos, kvapai, aromatai ar garsai dizaino teisinės apsaugos įgyti negali. Lygiai taip pat dizainas nesaugo gamtos produktų (pvz. vaisių), spalvų per se, jeigu jos neturi išskirtinės formos ar kontūro, žodžių, parašytų standartiniu šriftu be jokių papildomų vaizdinių elementų.

Kodėl naudinga registruoti dizainą?

Dizainas, kaip ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, sukuria vertę. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra apie 460 000 profesionalių dizainerių, kurių veiklos apyvarta yra 36 mlrd. EUR. Geras dizainas Europos įmonėms yra būtinas, jei jos nori tapti konkurencingos pasauliniu mastu. Dizainas yra svarbus užtikrinant įmonės konkurencingumą. Jis skatina diegti naujoves. Skaičiuojama, kad dizainui išleidus 100 EUR, apyvarta padidėja 225 EUR. Daugelis Europos įmonių nepakankamai įvertina dizaino reikšmę, o tos įmonės, kurios suvokia jo svarbą, turi daugiau galimybių sulaukti sėkmės.

Dizaino registracija yra žymiai pigesnė nei kitų intelektinės nuosavybės teisių. Lietuviško dizaino registravimas kainuoja tik 69 Eur, Bendrijos dizaino – 350 Eur. Todėl visada verta pagalvoti ir pasirinkti tokią intelektinės nuosavybės valdymo strategiją, kuri Tau būtų pigiausia, tačiau pelningiausia.

Svarbu yra tai, kad dizaino apsauga užtikrina, jog gaminio, kuriame naudojamas arba kuriam taikomas saugomas dizainas, gamyba, pateikimas rinkai, siūlymas prekiauti, prekyba, importas ir (arba) eksportas  be dizaino savininko sutikimo bus neteisėtas. Tačiau apsauginė funkcija (tai yra kelio neteisėtiems konkurentų veiksmams užkirtimas) toli gražu nėra vienintelė registruoto dizaino nauda. Turint registruotą dizainą jo savininkas gali suteikti teisę kitiems asmenims vienais ar kitais būdais, už nustatytą mokėjimą, jo dizainą naudoti.  Pavyzdžiui, sutartimi (licencija) dizaino savininkas gali suteikti teisę trečiajam asmeniui gaminti arba importuoti (eksportuoti) prekes iš vienos šalies į kitą šalį. Protingai valdant intelektinę nuosavybę, būtent teisių perleidimas/suteikimas/perdavimas turėtų būti pagrindinės priemonės kapitalui didinti. Teisiniai ir teisminiai ginčai yra tik ultima ratio priemonė.

 

 “Design is not just what it looks like and feels like, design is how it works“ <Steve Jobs>

 

Šaltiniai: www.oami.europa.eu; www.wipo.int.