Kas yra išradimas?

Kad nauja idėja būtų vadinama išradimu, ji turi atitikti tris kriterijus: pramoninio pritaikomumo kriterijų, naujumo ir išradimo lygio kriterijus. Išradimo objektu gali būti įrenginys, medžiaga, būdas arba kažkokio įrenginio, būdo arba medžiagos naujas panaudojimas [1].
Pramoninis pritaikomumas reiškia, kad išradimas gali būti pagaminamas ar panaudojamas pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitose srityse (Lietuvos Respublikos patentų įstatymas, 5 straipsnis). Naujas išradimas yra tik tada, kai jis yra nežinomas technikos lygiu, vadinasi, nėra aprašytas spaudoje, nėra tokių pačių arba labai panašių patentų ir pan.

Absoliuti dauguma išradimų yra kažkokių ankstesnių išradimų patobulinimai. Tačiau, kad išradimas atitiktų išradimo lygio reikalavimą, jis turi skirtis nuo panašiausio analogo taip, kad toks pakeitimas nebūtų savaime suprantamas tos srities specialistui. Pietų stalo šakutė su penkiais „danteliais“ tikrai negali būti laikoma išradimu (tokį daiktą būtų galima registruoti nebent dizaino registre), o, pavyzdžiui, išradėjo iš Trakų Vokės idėja sukurti kieto kuro deginimo katilą, kuriame oras į degimo kamerą paduodamas iš viršaus [2], yra tikrai labai sėkmingas išradimas, turintis puikų pramoninį pritaikomumą ir atitinkantis visus kitus išradimui keliamus reikalavimus. Pateiksiu dar vieną labai paprastą pavyzdį tam, kad tikrai suprastume, kada idėja gali būti laikoma išradimu:

1849 metais Walter‘is Hunt‘as išrado ir užpatentavo segtuką. Jo patentui buvo suteiktas numeris 6281.

 Išradimo pavydzys 1

1 pav. W. Hunt‘o išradimas

 

Šį išradimą jis padarė norėdamas apmokėti 15 dolerių sąskaitą. Iš tiesų jis savo patentą pardavė už didžiulę tais laikais 400 dolerių sumą. Taigi, šiam išradimui jau 162 metai. Patentas galioja 20 metų jei kasmet mokami metiniai patento palaikymo mokesčiai. Po 20 metų išradimas, kad ir koks pelningas ir naudingas jis bebūtų, netenka galios ir patentuota technologija ar objektas tampa prieinami visiems.

1994 m. amerikietis Michail A. Mussell patobulino W.Hunt segtuką ir gavo patentą Nr.5303456, kuris galioja iki 2014-04-19. Segtukas patobulintas tuo, kad jo spirale susuktos vijos praskėstos, taip apsisaugant nuo audeklo ar siūlo įstrigimo tarp suspaustų vijų.

Išradimo pavyzdys 2

2 pav. Michail A.Mussell išradimo brėžinys

 


[1] Šie trys kriterijai yra pagrindiniai, kadangi tarptautinė paieškos tarnyba (angl. International Search Authority) patentabilumą įvertina šiais trimis kriterijais.

[2] Lietuvos nacionalinio patento numeris 4998. Išradėjas – Edmundas Štrupaitis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *