Išradimų Patentų Komercinimas

Absoliuti dauguma išradėjų, kurie ryžtasi patentuoti išradimus, tikisi, kad jiems pavyks juos komerciškai panaudoti. Tas panaudojimo būdas gali būti įvairus, tačiau dažniausiai tikimasi išradimo patentą parduoti, jį licencijuoti, parduoti kartu su įmone arba pasiekti kryžminio licencijavimo situaciją, į kurią būtų įtrauktas rinkoje įsitvirtinęs konkurentas.

Patento pardavimas

Patento pardavimas – atrodo paprasta procedūra: radai pirkėją, suderėjai kainą ir padėjai parašus ant pardavimo sutarties. Tačiau ne visada viskas yra taip paprasta. Kadangi išradimų patentai yra nacionalinės teisės objektai ir galutinėje fazėje jie galioja ir yra pratęsiami kiekvienoje valstybėje atskirai, patento teisių perėmėjas gali būti nesuinteresuotas įgyti teises visose valstybėse, kuriose patento savininkas buvo jį išplėtęs. Tokiu atveju galima teisių perėmėjui parduoti tik tam tikrose valstybėse galiojančias patentų teises. Tokio veiksmo rezultatas – du ar daugiau savininkų to paties išradimo patentams skirtingose valstybėse.

Taip pat jei pirminiam patentų savininkui nebereikalingi patentai keliose valstybėse, jis gali juos parduoti ten veikiantiems konkurentams. Motyvas gali būti gana paprastas – norint sekti, ar tam tikrose rinkose yra pažeidžiamos patentinės teisės, reikia atlikti tos rinkos stebėjimą, t.y. sekti, ar toje rinkoje nepasirodė teises pažeidžiantys produktai ir paslaugos. Jei įmonė toje valstybėje pati aktyvios veiklos nevykdo, toks monitoringas reikalauja papildomų resursų ir išlaidų, tad kartais patogiau perleisti (parduoti) patentines teises toje valstybėje vietoje vekiančioms kompanijoms. Tokiu atveju taip pat galima naudotis licencijavimo mechanizmu.

Patento licencijavimas

Licencijavimas gali būti prilyginamas nuomai su tam tikromis sąlygomis ir apimtimi. Tai laikinas teisių į patentą perdavimas kitam asmeniui, paprastai mainais imant procentinį mokestį nuo patentuota technologija sukurtos ekonominės naudos. Licencijuoti taip pat galima pagal teritorijas, panaudojimo sritis, rinkos segmentus ir pan. Plačiau apie licencijavimą rašysime atskirame įraše.

Patentų pardavimas kartu su įmone

Gana dažnai išradimų patentai yra įgyjami siekiant didinti įmonės vertę. Kiek tos vertės prideda patentas – įvertinti gali būti labai sunku, tačiau yra įvairių metodikų tam atlikti. Patentų turėjimas yra labai svarbus aspektas, jei parduodama aukštųjų technologijų kompanija. Tai dažnai susiję su aktyvia įmonės tyrimų ir technologinės plėtros (R&D) veikla. Žinoma, yra aukštųjų technologijų įmonių, kurios renkasi komercinių paslapčių saugojimo, o ne išradimų patentavimo kelią. Tačiau kuo toliau, tuo komercines paslaptis sunkiau išsaugoti ir patentas šioje perspektyvoje atrodo kaip saugesnė alternatyva.

Kryžminis licencijavimas

Šis patentų licencijavimo būdas dažnai naudojamas tada, kai jauna įmonė planuoja įėjimo į rinką strategiją. Vaizdus pavyzdys yra navigacijos priemones kurianti ir gaminanti kompanija “TomTom”. 2002 metais ši kompanija siekė įžengti į navigacijos įrenginių rinką, siūlydami naujo funkcionalumo, pigesnius ir geriau integruotus įrenginius. Tuo metu rinkoje buvo stiprių žaidėjų, tokių kaip Garmin, Magellan ar Trimble, ir visi jie turėjo patentuotų technologijų, kuriomis būtų lengvai sutrukdę įėjimą rinkos naujokui.

Taigi, TomTom nuo to momento kai nusprendė eiti ir grumtis su rinkos senbuviais, sudarė nuoseklią intelektinės nuosavybės valdymo strategiją. Kompanijos inžinieriai ir vizionieriai tuo laiku sukūrė krepšelį naujų technologijų ir funkcionalumo, be kurių nebuvo įsisvaizduojami ateities GPS navigatoriai. Taigi, TomTom naujus techninius sprendimus patentavo, tokiu būdu kaupdami savo patentų portfelį. Tuo metu, kai TomTom jau rengėsi pateikti savo navigacijos prietaisą į rinką, jie susisiekė su savo konkurentais ir pasiūlė jiems kryžminio licencijavimo sąlygas. Konkurentai matė, kad TomTom išradimai tikrai perspektyvūs ir kad be abejonės tai yra navigatorių ateitis, tad sutiko su TomTom siūlomomis sąlygomis. Taip GPS navigatorių rinkoje atsirado naujas žaidėjas, kurio istorija parodo, kad net į labiausiai apsaugotą verslo nišą galima patekti turint novatoriškų techninių idėjų ir gerą intelektinės nuosavybės valdymo strategiją.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *