Išradimo Brėžiniai

Išradimo aprašymo pabaigoje pateikiami reikalingi brėžiniai. Jie reikalingi tik tada, jei padeda paaiškinti išradimo esmę ir jų turi būti tiek, kad pakaktų perteikti reikalingai informacijai, tačiau tikrai nebūtina ir nerekomenduotina pateikti visų įmanomų projekcijų, jei projekcijų pateikimas neduoda papildomos informacijos, be to, visi brėžiniai turi būti paminėti aprašyme. Brėžinių ir teksto formatas yra griežtai apibrėžtas taisyklėse.

Klasikiniu atveju, brėžiniai yra pateikiami linijiniu vaizduojamuoju būdu taip, kad būtų galima gerai suprasti daikto formą. Laikytis braižybos taisyklių nebūtina ir nelabai rekomenduotina. Dažnai papildomai štrichuojami įlinkiai, briaunos ir t.t. Tokiu būdu brėžinys tampa ir techniškas ir iliustratyvus. Jei ant brėžinio žymima numeracija, nuo skaičių iki atitinkamų komponentų nuvedamos lenktos S formos linijos, kurios dėl savo specifinės formos dažniausiai gerai išskiriamos bendrame brėžinio vaizde.

Pačiuose brėžiniuose neturi būti jokio teksto, išskyrus trumpas būtinas nuorodas, pvz.: „vanduo“, „garas“, ‚atidaryta“, „uždaryta“, „pjūvis pagal A-A“.

Dažniausiai viename A4 puslapyje talpinama viena iliustracija, tačiau jei brėžiniai labai maži, galima jų talpinti keletą. Visi brėžiniai sunumeruojami skaičiais su prierašu Fig. (Figure): Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 ir t.t.

Brėžinių rengimui naudojamos įvairios programos, tačiau bene daugiausiai galimybių siūlo COREL technical Designer paketas. Bendra rekomendacija būtų naudoti vektorinės grafikos programas. Priklausomai nuo išradimo sudėtingumo galima brėžinių braižymui galima rinktis ir nemokamas atviro kodo alternatyvas, pvz.: Inkscape, FreeCad.

Taisykles atitinkančio brėžinio pavyzdys. Šaltinis.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *