Intelektinė Nuosavybė

Intelektinės nuosavybės terminas apibūdina pramoninės nuosavybės objektus, susijusius su žmogaus protinės veiklos rezultatais. Šie rezultatai dažniausiai yra priskiriami techninės kūrybos, dizaino kūrimo bei prekių ženklų kūrimo sritims; kai kuriais atvejais galima saugoti programinės įrangos funkcijas, jei tik jos yra susijusios su išorinių sistemų veikla arba yra aprašomos per įvesties ir išvesties įrenginius. Dar viena, tačiau ypač retai naudojama apsaugos priemonė – elektronikos topografinių schemų registracija.

Internetinėje enciklopedijoje terminas Intelektinė nuosavybė trumpai paaiškinamas taip:

Intelektinė nuosavybė (angl. intellectual property, pranc. propriété littéraire et artistique) – teisinis terminas, išreiškiantis idėją, kad nagrinėjamas klausimas susijęs su proto (intelekto, mąstymo, minties) produktu ir kartu, kad jis yra saugomas įstatymo, kaip ir bet kuri kita nuosavybės forma.

Intelektinės nuosavybės suvokimas ir apibrėžimas skirtingas skirtingose valstybėse. Turbūt plačiausia ši sąvoka yra JAV, kur viskas, kas sukurta žmogaus (jei tai neprieštarauja moralės normoms ir visuomenės interesams) yra saugoma įstatymo ir pripažįstama kūrėjo nuosavybe. Todėl Amerikoje patentavimo taisyklės skiriasi nuo, pavyzdžiui, Europos šalių. Ten leidžiama patentuoti ir skaičiavimo mašinų (kompiuterių) programas, išradimo savininku – pareiškėju – gali būti tik pats išradėjas ir t.t.

Visgi Lietuvoje kompiuterinių programų patentuoti negalima, nebent ta programa yra kokio nors realaus įrenginio arba sistemos dalis. Pastaruoju metu kyla labai daug diskusijų šiuo klausimu, tačiau kol nesikeis visos Europos pozicija, tol ir Lietuvoje nebus išduodami patentai kompiuterinėms programoms.

Intelektinės nuosavybės sritys

Pagrindinės intelektinės nuosavybės sritys yra:

  • išradimų patentavimas
  • prekių ir paslaugų ženklų registracija
  • pramoninio dizaino registracija
  • autorių teisės
  • komercinės paslaptys
  • kt.

Prekių ženklu gali būti užregistruotas grafinis arba žodinis prekės skiriamasis ženklas. Dizaino registre registruojami gaminių išoriniai vaizdai. Turbūt sudėtingiausia ir plačiausia sritis yra išradimų patentavimas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *