Kaip „Brexit“ paveiks intelektinės nuosavybės teises?

Birželio 23 d. įvyko Didžiosios Britanijos referendumas, dėl šios šalies pasilikimo arba išstojimo iš Europos Sąjungos (ES). Ir daugumos netikėtumui, Didžiosios Britanijos gyventojai vis tik pasisakė už Sąjungos palikimą (šiam įvykiui spauda suteikė „Brexit“ pavadinimą). Šiuo metu yra prasidėjęs dviejų metų terminas, per kurį Didžioji Britanija turi tinkamai pasirengti išstojimui, parengti reikalingus teisės aktus, susitarti dėl tolimesnio šios šalies ir visos ES bendradarbiavimo. Tačiau kokią į...
Daugiau

Patentinis Patikėtinis

komercializavimas
Patentiniai patikėtiniai yra intelektinės nuosavybės srities profesionalai, kurie už atlygį padeda pareiškėjams apsaugoti tai, kas sukurta ir kas gali būti priskiriama intelektinei nuosavybei. Bet kaip išsirinkti jūsų išradimui tinkamiausią patentinį patikėtinį, kuo jie skiriasi tarpusavyje ir kuo pasižymi teikiamos paslaugos? Patentinis patikėtinis yra prestižinė specialybė, iš dalies prilyginama advokatui. Skirtumas toks, kad patentinio patikėtinio veikla apsiriboja intelektinės nuosavybės ...
Daugiau

Labai paprastai apie dizainą

Dizainas – tai menas ir mokslas. Jis formuoja mūsų namų ir darbo aplinką, ir jį galime rasti visur aplink save. ES teisėje dizainas apibrėžiamas kaip “viso gaminio ar jo dalies vaizdas, susidarantis dėl paties gaminio arba jo ornamentikos, specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros arba medžiagų savybių." (ES Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 2001 m. gruodžio 12 d. dėl Bendrijos dizaino, 3 straipsnis). Dizainas yra labai svarbi įmonės sėkmės sąlyga. Tai yra nematerialus įmonės tu...
Daugiau

Tai Coca Cola patentuota ar ne?

Vienas iš labiausiai nuvalkiotų pavyzdžių ir mitais tapusių pasvarstymų apie intelektinę nuosavybę yra susijęs su gėrimo Coca Cola receptu. Kai pradedantys išradėjai manęs klausia pateikti išradimų pavyzdžių, arba nori suprasti patento galiojimo terminus, tai dažnai priduria "o pavyzdžiui Coca Cola - patentuota ar ne?" (more…)
Daugiau