Patento Apibrėžtis

Apibrėžtis – svarbiausia išradimo aprašymo dalis. Apibrėžties punktais nustatomos išradimo teisinės apsaugos ribos, todėl labai svarbu gerai apgalvoti, kaip išradimas gali būti patobulintas. Jei gerai numatysime įvairias išradimo modifikacijas, mūsų patentas bus stiprus ir lengvai neapeinamas. Apibrėžtis užrašoma punktais, o tekstas formuluojamas remiantis tomis pačiomis sąvokomis, kurios buvo pavartotos aprašyme.

Rašant apibrėžtį, pirmajame punkte reikia apibrėžti žinomą technikos lygį – savybes, kurios yra bendros konkrečios srities objektams, tada seka žodžių junginys “besiskiriantis tuo, kad” ir tiksliai suformuluota išradimo idėja – pagrindinis skirtumas nuo minėto technikos lygio.

Nepriklausomas apibrėžties punktas

Yra nusistovėję keletas šablonų kaip rašyti išradimo apibrėžtį. Dažniausiai sutinkama, kad pirmasis apibrėžties punktas yra nepriklausomas punktas ir jame, po žodžių junginio „besiskiriantis tuo“ užrašomas pagrindinis naujojo išradimo požymis, kuo šis naujas išradimas yra patobulintas, lyginant su technikos lygiu. Taigi, pirmame punkte dažniausiai atskleidžiama pagrindinė išradybinė mintis. Po nepriklausomo punkto sekantys priklausomi punktai formuluojami šiek tiek kitaip: nebepateikiamas pilnas technikos lygio aprašymas, o tiesiog užrašoma, kad „Objektas (pvz., vaizduoklis, užraktas ir pan.) pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad …“. Toks punktas vadinamas priklausomuoju punktu, kadangi jis tiesiogiai priklauso nuo (šiuo atveju) pirmojo apibrėžties punkto. Priklausomų punktų paprastai būna ne vienas ir jų skaičius yra neribojamas. Priklausomuose punktuose išradimo esminiai požymiai papildomi aprašant atskirus realizavimo ir panaudojimo atvejus. Tai gali būti įvairių medžiagų panaudojimas tam tikriems komponentams, galimos komponentų išdėstymo variacijos ir pan. Priklausomieji punktai gali aiškinti ir kitus, anksčiau ėjusius, priklausomus punktus. Dažniausiai tai daroma siekiant dar labiau sukonkretinti dydžių intervalus, nurodant alternatyvas ir kitiems tikslams. Svarbiausia tiksliai nurodyti, kurį punktą ar punktų intervalą tikslina šis priklausomas punktas. Punktų suformulavimas ir jų eiliškumo ir priklausomybių sudarymas yra neabejotinai sunkiausias ir atsakingiausias išradimo aprašymo ruošimo etapas.

Labai svarbu atsiminti, kad vienas apibrėžties punktas yra sudaromas iš vieno sakinio, todėl kartais kyla problemų formuluojant iš pažiūros gremėzdiškus sakinius.

Keli nepriklausomi punktai apibrėžtyje

Jei patentu norima apsaugoti ne vieną išradimą, o išradimų grupę, kurią sieja bendra išradybos mintis, rašoma apibrėžtis, turinti keletą nepriklausomų punktų. Tokios apibrėžtys dažnai sutinkamos išradimuose, kuriuose dėl naujų įrenginio arba medžiagos savybių atsiranda galimybė šį įrenginį arba medžiagą panaudoti visiškai naujoje srityje. Tokiu atveju, formuluojamas vienas nepriklausomas apibrėžties punktas pačiam objektui – įrenginiui arba medžiagai, po to seka priklausomi punktai, tada vėl rašomas nepriklausomas punktas, tik šį kartą – panaudojimo būdui, po kurio vėl seka priklausomi punktai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *